Za zrodem Koučink Ateliéru stojí pracovní přátelství dvou koučů, lektorů a metodiků vzdělávání. Kamily a Honzy. Poprvé se potkali v roce 2004 jako lektoři kurzu pro děti založeném na zážitkové pedagogice. Od té doby se jejich pracovní cesty prolínaly a působili jako kolegové pod hlavičkou několika různých vzdělávacích organizací.

Po absolvování koučovacího výcviku a několika letech praxe dozrál na podzim roku 2013 nápad, který později dostal i oficiální název: Koučink Ateliér.

Našim cílem je skrze metodu koučování využít potenciálu rozhovoru mezi dvěma lidmi, který vede člověka k ujasnění si svých cílů, nalezení radosti z vlastní cesty a překonání překážek, které se na ní objeví.

Specializujeme se na: jazykové koučování, akademické koučování a vzdělávání lektorů a učitelů v používání koučovacích metod ve výuce.