jan fronek

Mgr. Jan Froněk, Ph.D.

Na koučování si cením toho, že umožňuje kombinovat rozum i pocity a pomáhá tak k vědomému řízení životních cest.

Vzdělání jsem získal na Univerzitě Karlově studiem andragogiky a personálního řízení, ročním studiem psychologie v Německu a absolvováním odborných kurzů v ČR i zahraničí (např. kreativní zvládání konfliktů, interkulturní vzdělávání, styly vedení, roční výcvik Základy koučování, Systemic Psychotherapy and Psychological Coaching, Systemische Teamentwicklung, apod.) Hlásím se k etickému kodexu Mezinárodní koučovací federace (ICF).

Účastníky mých kurzů byli pracovníci ve službách (hotelnictví, bankovnictví, IT), ve výrobním průmyslu, manažeři i studenti. Specializuji se na psychologii komunikace a na kreativní metody řešení problémů. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vyučuji kurzy Kolegiální poradenství a Selected Topics in Social Psychology: Soft Skills.

Pracuji plynně v češtině, angličtině a němčině. Domluvím se i francouzsky a španělsky.

Bavím se prací se dřevem a se zemí. A plněním bláznivých snů.

Jako kouč byl Honza báječný. Empatický, naslouchající s porozuměním, taktní, jemně směřující, příjemně naladěn a já jsem se v jeho společnosti cítila bezpečně a s důvěrou mohla hledat řešení svých záměrů. Koučování bych doporučila, protože při hledání řešení v různých situacích mám (stejně jako jiní lidé) tendenci řešit věci stereotypně, chodím v kruhu a nevidím jinou možnost. Tento čas s koučem je možností se zastavit, podívat se na věci jinak a uvidět jiné možnosti. Pak je mohu zkusit zrealizovat a svůj život krok za krokem zkvalitnit. (Iva Mládková, ředitelka mateřské školy Petřvald)

coaching certificate fronek

honza_cert2